XXX WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

muzyka dawna-muzyka nowa

7-13 maja 2016

Patronat honorowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

 

Organizator

        ODDZIAŁ WARSZAWSKI

 

Współpraca

 

 

Finansowanie

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Wydarzenia artystyczne"

Patronat medialny

 

 

Współpraca redakcyjna

 

Dyrektor Festiwalu

Władysław Słowiński
 

Rada Programowa

Paweł Gancarczyk
Małgorzata Gąsiorowska
Anna Ignatowicz-Glińska
Edward Sielicki
Adam Sławiński
Władysław Słowiński

 

Kierownictwo organizacyjne
Marta Skotnicka-Karska
Współpraca
Dorota Chotyńska
Promocja Festiwalu na facebooku
Małgorzata Kołcz